Dịch vụ và sản phẩm

Chương trình thảo luận hay tọa đàm chuyên đề về sức khỏe tâm thần, triết lý và phương pháp giáo dục, kỹ năng nuôi dạy con cái, tình yêu và hôn nhân, v.v.
Các khóa học tập huấn chuyên sâu về phòng ngừa, đánh giá, và can thiệp tâm lý; phương pháp và kỹ năng sư phạm; xây dựng trí tuệ tư duy và cảm xúc; liệu pháp điều trị tâm lý, v.v.
Các buổi khai vấn và tư vấn nhóm và cá nhân hóa giải cảm xúc tiêu cực, điều trị các rối loạn căng thẳng, lo âu, trầm cảm, chấn thương, v.v. Tham vấn nhóm và cá nhân về hướng nghiệp, ý nghĩa sống, xây dựng cảm xúc tích cực trong cuộc sống.
Các kế hoạch xây dựng hệ thống dịch vụ tâm lý học đường bao gồm việc đào tạo cán bộ giảng dạy và chuyên viên, cũng như cung cấp các tài liệu, công cụ, quy trình, cẩm nang, v.v.
Các tài liệu phát triển năng lực chuyên môn với các đề tài giáo dục và tâm lý như các mô hình giảng dạy, các phương pháp đánh giá học tập, các phương pháp tư duy, các rối loạn tâm lý, v.v.
Các chương trình hay học trình đào tạo các bộ môn liên quan đến tâm lý và giáo dục cho các hệ thống giáo dục phổ thông và đại học như giáo dục phẩm chất và kỹ năng sống, tâm lý học, tâm lý học đường, tham vấn tâm lý, v.v.
Thiết kế và xây dựng các chương trình hỗ trợ tâm lý cũng như các kỹ năng quản lý lãnh đạo cho nhân viên các tổ chức hay công ty, hiệp hội hay tập đoàn, v.v...

Tất cả hoạt động