Picture1

BS. Giang Ngọc Thuỵ Vy

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA

Bác sĩ Giang Ngọc Thuỵ Vy tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (PNTU), bằng Bác sĩ chuyên khoa I ngành Tâm thần tại Đại học Y Huế. Sau đó, chị tiếp tục nhận bằng tốt nghiệp tham gia đào tạo Liệu pháp tâm lý Hệ thống Gia đình của Đại học Louvain Catholic (Belgium) và bằng tương đương Cử nhân lâm sàng của Trường Tâm lý thực hành Paris (Ecole de Psychologues Praticiens, Paris). Năm 2015, chị hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ Lâm sàng Đại học Giáo dục (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Hiện chị đang công tác tại khoa Tâm lý Y học –Bệnh viện Tâm thần TP. Hồ Chí Minh dưới vai trò Trưởng khoa Tâm lý Y học.

THÔNG TIN CHUYÊN MÔN

1. Các chứng chỉ có liên quan đến dịch vụ tham vấn và đánh giá

  • Chứng chỉ hành nghề bác sĩ chuyên khoa Tâm thần (Khám -Điều trị tâm thần và tâm lý)
  • Các tín chỉ liên quan tham vấn, đánh giá và điều trị tâm lý trong chương trình Thạc sĩ

2. Chuyên môn về các rối loạn

  • Các dạng rối loạn sức khỏe tâm thần

3. Chuyên môn về các khuyết tật

  • Khuyết tật cảm xúc

4. Các liệu pháp Tâm lý sử dụng

  • CBT (Cognitive Behavior Therapy)
  • Giáo dục tâm lý cá nhân và nhóm

5. Các công cụ đánh giá sử dụng chuyên nghiệp

  • Các thang đánh giá rối loạn cảm xúc
  • WISC-IV
  • MMPI-2
  • PANSS