21phoa

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa nhận bằng Tiến sĩ Tâm lý học xã hội tại Đại học Tổng hợp Moscow, từng là thực tập sinh Tâm lý học lâm sàng tại Trường Tâm lý học Thực hành Paris, thuộc Đại học Catholic, Paris, Pháp. Sau đó, có 3 năm hợp tác hướng dẫn thực tập sinh người Pháp tại Việt Nam.

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa  được phong học hàm Phó Giáo sư vào năm 2010. Giai đoạn 1995 – 2001, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa  là Nghiên cứu viên, Giám đốc Trung tâm ứng dụng và thực nghiệm Tâm lý học, Viện Tâm lý học Việt Nam.

Hiện nay, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa đang là cố vấn Beautiful Mind Việt Nam, một dự án phi lợi nhuận được ra đời nhằm mục đích cung cấp kiến thức về: Tâm lý học lâm sàng (Clinical Psychology); Sức khỏe tâm lý (Mental Health); Các rối loạn về tâm thần (Mental Disorders) cũng như các phương pháp điều trị cho người Việt Nam.