cmi-(8-sur-24)

BS. Phan Thiệu Xuân Giang

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA

Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang hiện đang công tác tại Khoa Tâm lý và Các vấn đề phát triển, Phòng khám Đa khoa Quốc tế CMI, TPHCM (International Medical Center). Ông là một trong những bác sĩ đầu ngành về trị liệu tâm lý và các vấn đề phát triển của trẻ tại TP.HCM. Ông tốt nghiệp Bác sĩ tại Đại học Y Dược TP.HCM, sau đó tu nghiệp tại khoa Thần kinh – Tâm thần – Phục hồi chức năng của Bệnh viện nhi Royal Alexandra Hospital for Children ở Westmead, Úc và một số trung tâm chuyên sâu về tự kỷ và các khuyết tật phát triển tại các bang California, North Carolina, Arizona ở Hoa Kỳ.

THÔNG TIN CHUYÊN MÔN

1. Các chứng chỉ có liên quan đến dịch vụ tham vấn & đánh giá

 • Biomedical approach for autism, Autism Research Institute, San Diego, California, USA
 • Neurodevelopmental disabilities, Kennedy Krieger Institute, Johns Hopkins Medical School
 • Diagnosis and Intervention for children with autism, PEP-3 assessment, Children hospital number 01 and Monash University, Australia
 • Cognitive Behavior Therapy, University of Social Sciences and Humanities, HCM City
 • PTSD and CBT, University of Social Sciences and Humanities, HCM City
 • Bayley-3 developmental assessment, Clinical Research Unit, Oxford University, UK
 • Clinical observation: ADOS-2 (Gold standard diagnostic assessment for autism), CARS-2 ST (Standard) and CARS-2 HF (High Functioning) for autism, Neurodevelopmental disability Institute TEACCH Center , Chapel Hill, North Carolina Medical School, USA.
 • Clinical training on developmental assessment: Mullen, Vineland-2, medical and developmental histories, ADOS-2, DSM-IV-TR (2000) and DSM-5 (2013), Southwest Autism Research and Resource Center: SARRC, USA
 • Training on BASIC-3 for children developmental disabilities, International Association of Special Education – Special education department San Bernardino, California, USA
 • Dialectical Behavior Therapy (DBT), University of Social Sciences and Humanities, HCMC
 • Clinical training on ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule-2), Western Psychological Services, California, USA
 • Advanced and research reliability level in ADOS-2, Department of psychiatry, University of California, San Francisco, USA

2. Nghiên cứu và đào tạo

 • Somatic symptom checklist for screening psychiatric disorders
 • Impact of playing with electronic devices of children with autism in HCM City, Vietnam