Ceri Lan

ThS. Trần Thị Ngọc Lan

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA

Thạc sĩ Trần Thị Ngọc Lan (Ceri Lan) tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học Tham vấn tại Đại học HELP, Kuala Lumpur, Malaysia. Chị nhận chứng chỉ Trị liệu Thôi miên tại London College of Clinical Hypnosis vào năm 2017. Chị tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về Liệu pháp Nhận thức Hành vi tại Viện Becks, Hoa Kỳ vào năm 2018.

Là một thiền giả và người thực hành Chánh niệm trong hơn 10 năm qua, chị là người đồng sáng lập của Mindful-Nest, một không gian trải nghiệm và thực hành kết nối bản thân thông qua hành thiền và hiện diện trong tương tác. Từ 2019 đến nay, chị tập trung chuyên sâu về phương pháp Trị liệu Tâm lý dựa trên Chánh niệm và Hành vi (Acceptance and Commitment Therapy).

Chị cũng là người Việt Nam đầu tiên nhận học bổng từ Association of Contextual Behavioral Science (ACBS) cho việc tham dự hội nghị thế giới và làm việc trong một dự án nghiên cứu Tâm lý học ở Hoa Kỳ vào năm 2021.

THÔNG TIN CHUYÊN MÔN

 1. Các chứng chỉ có liên quan đến dịch vụ tham vấn và đánh giá
 • Acceptane and Commitment Therapy (ACT), cố vấn bởi Giáo sư Tiến sĩ Steven C. Hayes, Đại Học Nevada.
 • Relation Frame Theory và Functional Contextual Theory từ Help University và Asociation for Contextual Behavioral Science.
 • Cognitive Behavioral Therapy (CBT), chuyên Trầm cảm từ Becks Institute of Cognitive Behavioral Therapy, Hoa Kỳ.
 • Art Therapy từ Đại học Florida.
 • Trị liệu Thôi miên tại London College of Clinical Hypnosis.
 1. Chuyên môn về các rối loạn
 • Các vấn đề trong mối quan hệ với bản thân, tình yêu và hôn nhân.
 • Trầm cảm.
 • Rối loạn lo âu.
 • Chấn thương tâm lý.
 • Căng thẳng.
 • Áp lực trong công việc và cuộc sống.
 1. Chuyên môn về các khuyết tật
 • Khuyết tật Cảm xúc [Emotional Disability]
 1. Các liệu pháp Tâm lý sử dụng
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT): Liệu pháp trên Chánh niệm và Hành vi.
 • Cognitive Behavior Therapy (CBT): Liệu pháp Nhận thức Hành vi
 • Solution-Focused Brief Therapy (SFT): Tham vấn trị liệu tập trung vào Giải pháp
 • Compassion-Focused Therapy (CFT): Liệu pháp tâm Từ bi