ts_le_nguyen_phuong_ULTI

TS. Lê Nguyên Phương

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA

Tiến sĩ Lê Nguyên Phương nhận bằng Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục, chứng chỉ hành nghề Tâm lý Học đường tại Đại học California State Long Beach và bằng Tiến sĩ Lãnh đạo Giáo dục chuyên ngành Tâm lý Giáo dục tại University of Southern California.

Tiến sĩ cũng từng là Chuyên gia Tâm lý Học đường của Học khu Long Beach; Giảng viên của chương trình cao học bộ môn Tâm lý Học đường tại Đại học Chapman, thành viên của Hội đồng điều hành của Hội Tâm lý Học đường Long Beach, Ủy ban Xét duyệt Nghiên cứu cho Giải thưởng Kỷ niệm Michael Goodman, thuộc Hiệp Hội Tâm lý Học đường California.

Năm 2011, Tiến sĩ Lê Nguyên Phương đã vinh dự là người đầu tiên nhận giải Chuyên gia Thực hành Tâm lý Học đường Quốc tế Kiệt xuất [Outstanding International School Psychology Practice] của tổ chức International School Psychology Association (ISPA)

Năm 2014, tiến sĩ là chuyên gia Fulbright của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong hai đề án Cẩm nang Hoạt động Trung tâm Tham vấn; Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt và Mô hình Nhận diện Khuyết tật Khả năng Học tập tại Đại học Sư phạm Huế.

Tiến sĩ cũng là người sáng lập tổ chức Liên hiệp Phát triển Tâm lý Học đường – Quốc tế [Consortium to Advance School PsychologyInternational, CASP-I] vào năm 2009 và đã đảm nhiệm lãnh đạo tổ chức này với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ 2015 – 2016.

Bộ sách “Dạy Con Trong Hoang Mang” của Tiến sĩ Tâm lý Lê Nguyên Phương đã giành giải Sách Hay năm 2018 về hạng mục sách Giáo dục tại Việt Nam.

THÔNG TIN CHUYÊN MÔN

1. Các chứng chỉ có liên quan đến dịch vụ tham vấn & đánh giá

 • Advanced Certificate in Somatic Experiencing
 • Pupil Personnel Services in School Psychology

2. Chuyên môn về các rối loạn

 • Các rối loạn cảm xúc và chấn thương
 • Quan hệ cha mẹ và con cái

3. Chuyên môn về các khuyết tật

 • Khuyết tật Cảm xúc [Emotional Disability]
 • Khuyết tập Học tập

4. Các liệu pháp Tâm lý sử dụng

 • Cognitive Behavior Therapy
 • Solution- Focused Brief Therapy
 • Rational Emotional Behavioral Therapy
 • Mindfulness-Based Cognitive Therapy
 • Somatic Experiencing