20
Th12
Khoá học tập trung “Chuyển Hoá Đời Mình” cung cấp cơ hội cho học viên thông hiểu sâu sắc các nguyên lý và mô hình để phân tích, đánh giá tính hiệu quả của...
27
Th12
Khoá học tập trung “Chuyển Hoá Đời Mình” cung cấp cơ hội cho học viên thông hiểu sâu sắc các nguyên lý và mô hình để phân tích, đánh giá tính hiệu quả của...
17
Th10
Workshop “Quản lý thời gian: Từ tư duy đến giải pháp” là phát súng khởi đầu cho chuỗi các buổi đào tạo online dành cho người trẻ do WISEDUCATION và Lead The Change thực...
03
Th10

Khoá học: Làm Chủ Đời Mình

8:30 sáng - 6:00 chiều
Chỉ khi nào chúng ta nhận diện rõ cảm xúc, suy nghĩ và hành vi, cùng những giới hạn của bản thân, chúng ta mới có thể nắm bắt được cuộc đời mình. Đó...
05
Th9
Workshop “Quản lý thời gian: Từ tư duy đến giải pháp” là phát súng khởi đầu cho chuỗi các buổi đào tạo online dành cho người trẻ do WISEDUCATION và Lead The Change thực...
31
Th7
Là buổi gặp gỡ kết hợp trò chuyện và chia sẻ về đề tài Chấn Thương Tâm Lý, đặc biệt là Chấn thương Tâm Lý Phức Tạp bởi Tiến sĩ Lê Nguyên...
30
Th7
Là buổi chia sẻ ngắn trên chương trình Cafe Sáng cùng VTV3 của Tiến sĩ Lê Nguyên Phương về chủ đề: Giải quyết khủng hoảng học đường (Crisis Interventon in Schools).