Giải Quyết Khủng Hoảng Học Đường (Crisis Intervention in Schools)

Thời gian bắt đầu

6:00 sáng

29 Tháng Bảy, 2020

Thời gian kết thúc

8:00 sáng

30 Tháng Bảy, 2020

Địa chỉ

Chương trình Cafe Sáng với VTV3

GIỚI THIỆU SỰ KIỆN

Là buổi chia sẻ ngắn trên chương trình Cafe Sáng với VTV3 của Tiến sĩ Lê Nguyên Phương về chủ đề: Giải quyết khủng hoảng học đường (Crisis Interventon in Schools).CÁC NỘI DUNG CHÍNH

  • Vai trò của chuyên gia tâm lý học đường trong khủng hoảng học đường
  • Bảo vệ và can thiệp các vấn đề sức khỏe tâm thần cho học sinh khi các biến cố như tai nạn xảy ra tại trường, trên đường đi đến trường, hay các thành viên trong nhà trường có ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý các em và thầy cô.

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ SỰ KIỆN

Chuyên gia tại sự kiên