22 Th9

Workshop đào tạo: Quản lý thời gian – Vũ khí của thành công

Workshop “Quản lý thời gian: Từ tư duy đến giải pháp” là phát súng khởi đầu cho chuỗi các buổi đào tạo online dành cho người trẻ do WISEDUCATION và Lead The Change thực hiện. Chúng tôi hiểu rằng người trẻ chỉ thật sự làm chủ cuộc sống của...