Về Wiseducation

Wiseducation là tổ chức tâm lý và giáo dục được thành lập, quản lý, và cộng tác bởi các chuyên gia, chuyên viên tâm lý, giáo dục hàng đầu tại Việt Nam.

Đánh giá về sự thiếu hụt nguồn tri thức giáo dục và tâm lý chân chính tại Việt Nam cùng với mong muốn được xây dựng và đóng góp trong hai lãnh vực này nhằm khai phá và phát triển bền vững năng lực nội tại của mỗi con người và hệ thống của Việt Nam để ngày một cải thiện cuộc sống cho xã hội là những lý do quan trọng thúc đẩy chúng tôi thành lập tổ chức Wiseducation.

 • Tầm nhìn của chúng tôi là PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TRÍ TUỆ VÌ MỘT THẾ GIỚI HẠNH PHÚC
 • Sứ mệnh của chúng tôi là MANG ĐẾN CHO MỖI NGƯỜI, MỖI TỔ CHỨC TRI THỨC GIÁO DỤC VÀ TÂM LÝ CHÂN CHÍNH
 • Phương châm mà chúng tôi theo đuổi là CARPE SAPIENTIAM - EMBRACE YOUR WISDOM - ĐỒNG HÀNH CÙNG TRÍ TUỆ
image-0
image-1
image-large-0
image-large-1

Trong định hướng đó, chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sau:

  1. Chương trình thảo luận hay tọa đàm chuyên đề về sức khỏe tâm thần, triết lý và phương pháp giáo dục, kỹ năng nuôi dạy con cái, tình yêu và hôn nhân, v.v.
  2. Các khóa học tập huấn chuyên sâu về phòng ngừa, đánh giá, và can thiệp tâm lý; phương pháp và kỹ năng sư phạm; xây dựng trí tuệ tư duy và cảm xúc; liệu pháp điều trị tâm lý, v.v.
  3. Các buổi khai vấn và tư vấn nhóm và cá nhân về hướng nghiệp, ý nghĩa sống, hóa giải cảm xúc tiêu cực, xây dựng tâm lý tích cực; hay tham vấn nhóm và cá nhân với các rối loạn căng thẳng, lo âu, trầm cảm, chấn thương, v.v.
  4. Các kế hoạch xây dựng hệ thống dịch vụ tâm lý học đường bao gồm việc đào tạo cán bộ giảng dạy và chuyên viên, cũng như cung cấp các tài liệu, công cụ, quy trình, cẩm nang, v.v.
  5. Các tài liệu phát triển năng lực chuyên môn với các đề tài giáo dục và tâm lý như các mô hình giảng dạy, các phương pháp đánh giá học tập, các phương pháp tư duy, các rối loạn tâm lý, v.v.
  6. Các chương trình hay học trình đào tạo các bộ môn liên quan đến tâm lý và giáo dục cho các hệ thống giáo dục phổ thông và đại học như giáo dục phẩm chất và kỹ năng sống, tâm lý học, tâm lý học đường, tham vấn tâm lý, v.v.
  7. Thiết kế và xây dựng các chương trình hỗ trợ tâm lý cũng như các kỹ năng quản lý lãnh đạo cho nhân viên các tổ chức hay công ty, hiệp hội hay tập đoàn, v.v.

Thành viên sáng lập

ts_le_nguyen_phuong_ulti

TS. Lê Nguyên Phương

Chuyên gia tâm lý
image001-1-1541396474541888787633-15417291254761756584759

ThS. Thi Anh Đào

Thạc sĩ truyền thông

Giá trị cốt lõi

WHOLHEARTEDNESS [Tận tâm]

Hành động với nhiệt tình trọn vẹn.

INTEGRITY [Liêm chính]

Tuân thủ nguyên tắc đạo đức phổ quát.

SUSTAINABILITY [Bền vững]

Phát triển ý thức bảo vệ tài nguyên.

EGALITARIANISM [Bình đẳng]

Kiến tạo cơ hội công bằng cho tất cả.

Triết lý & Phương pháp

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Wiseducation là "Mang đến cho mỗi người, mỗi tổ chức tri thức giáo dục và tâm lý chân chính". Chúng tôi thực hiện sứ mệnh ấy bằng hệ triết lý bao gồm: Thinking, Feeling, Doing.

Thông tin liên hệ

Cộng tác cùng chúng tôi